Szkolenia

rysWiatrak matematyczny to innowacyjne narzędzie do nauki matematyki w przedszkolu. Jest pomocą dydaktyczną dla nauczycieli i pomaga im realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego, urozmaica również naukę matematyki w młodszych klasach szkoły podstawowej. Aby w pełni wykorzystać możliwości Wiatraka w doświadczaniu matematyki oraz w zabawie, oferujemy szkolenia rady pedagogicznej.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający wzrost kompetencji.

Prowadzimy Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Wiatrak", wpisany do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

NODN "Wiatrak" otrzymał akredytację Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Szkolenie dla nauczycieli pt.:

"Wiatrak matematyczny – narzędzie i metoda pracy z dziećmi w wieku od 2 do 8 lat."

Opracowanie i prowadzenie: Urszula Dąbrowska, Izabela Żukowska.

Cele ogólne

Poznanie walorów Wiatraka - narzędzia edukacyjnego, w zakresie:
» kształtowania koordynacji ruchowej,
» utrwalania kolorów, kształtów, stosunków przestrzennych,
» pojęć matematycznych.
Wiatrak jako bodziec do stymulacji wzroku, dotyku i ruchu.
Wykorzystanie Wiatraka w różnych sytuacjach i miejscach edukacyjnych.

Treści

  1. Wiatrak jako pomoc dydaktyczna wspierająca realizację podstawy programowej - zakres pojęć matematycznych według kręgów prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej (wykład, prezentacja multimedialna).
  2. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez wykorzystanie wiatraka (warsztaty).
  3. Wiatrak w kształtowaniu motoryki dużej i małej – przykłady zabaw (warsztaty).
  4. Wiatrak w akcji, czyli matematyka w ruchu - przykłady zabaw (warsztaty).

Szkolenia - RÓWNIEŻ W WERSJI ON-LINE:

Zabawy matematyczne z Wiatrakiem przeprowadzane z grupą dzieci w placówce zamawiającej szkolenie - 1 godzina.

Zabawy matematyczne z Wiatrakiem przeprowadzane z radą pedagogiczną placówki zamawiającej szkolenie - 3 godziny.

Zapisz radę pedagogiczną swojej placówki na szkolenie