Wiatrak sensoryczny

Wiatrak sensoryczno - matematyczny przeznaczony jest dla grup o niewielkiej liczbie uczestników oraz dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Mniejsza (10) liczba ramion Wiatraka służy wygodnemu stosowaniu w przypadku mniej licznych grup, np. w placówkach specjalnych czy integracyjnych. Wstążki są szersze i krótsze niż w klasycznej wersji Wiatraka, mają żywe kolory, ale bez połysku - ze względu na ewentualną nadwrażliwość wzrokową dzieci.
Ponadto cyfry znajdujące się na ramionach są wypukłe, gładkie w dotyku, a kształty naszywane, zróżnicowane pod względem faktury. Takie same figury, służące do dobierania w pary (o takiej samej fakturze i wielkości) są dołączone dodatkowo po 2 sztuki do każdego Wiatraka sensorycznego.

Zamawiając Wiatrak sensoryczny otrzymujecie Państwo materiały zawierające trzydzieści scenariuszy zabaw.

Podczas prowadzenia warsztatów dla dzieci oraz szkoleń dla nauczycieli, otrzymywałyśmy liczne sygnały z prośbą o zmodyfikowanie naszego Wiatraka w taki sposób, by mógł służyć dzieciom w małych grupach, np. podczas zajęć wyrównawczych oraz w placówkach integracyjnych i specjalnych. W oparciu o konsultacje z pedagogami  wychowania specjalnego, zmodyfikowałyśmy  Wiatrak matematyczny i przekształciłyśmy go w sensoryczno - matematyczny. Jego zadaniem jest wspieranie rozwoju intelektualnego dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami. Dzięki pomocy nauczycielek czynnie zaangażowanych w pracę z dziećmi niepełnosprawnymi, stworzyłyśmy 30 zabaw. Oddajemy w Państwa ręce Wiatrak sensoryczny, zbudowany z 10 ramion w 5 kolorach, opatrzony  fakturowymi kształtami (5 rodzajów) oraz cyframi od 0 do 9.

Wiatrak sensoryczny powstał z myślą o wspieraniu rozwoju umysłowego i emocjonalnego dzieci z:

• niepełnosprawnością intelektualną
• deficytami w sferze poznawczej
• deficytami w sferze społeczno – emocjonalnej

Dzieci z  niepełnosprawnością mają za mało samodzielnych doświadczeń, które umożliwiają im rozwijanie czynności intelektualnych. Potrzebują dodatkowej stymulacji, dostosowanej do potrzeb i możliwości rozwojowych oraz specjalnie dobranych i  organizowanych sytuacji doświadczalnych.

Mamy świadomość, że edukacja matematyczna to jeden z  najtrudniejszych do zrealizowania obszarów podstawy programowej z dziećmi z niepełnosprawnością.

Dzieci te, ze względu na zaburzenia psychoruchowe i ograniczoną liczbę doświadczeń, przejawiają mniejszą gotowość do podejmowania aktywności intelektualnej, w tym matematycznej. Szczególnie ważne jest staranne dobieranie pomocy dydaktycznych z  uwzględnieniem poziomu rozwoju intelektualnego, możliwości manipulacyjnych, percepcyjnych, a także zainteresowań dziecka. Jest to ogromne wyzwanie dla nauczycieli.

Podczas zabaw z wykorzystaniem Wiatraka możemy budować doświadczenia dzieci w zakresie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni, rytmów. Kształtować umiejętność liczenia, dodawania, odejmowania, mierzenia.  W zabawie uczymy nazywania i rozpoznawania kolorów. Wprowadzamy w świat pojęć geometrycznych. Ćwiczymy również koordynację, równowagę oraz sprawność manualną uczestników.

Wiatrak sensoryczny świetnie się sprawdzi w organizacji zajęć wspierających rozwój mowy i ekspresji werbalnej, rozumienia poleceń, ćwiczenia pamięci słuchowej.

W małej grupie możemy organizować zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

W zabawach z Wiatrakiem łączymy bodźce wzrokowe, dotykowe i ruch. Takie aktywne metody idealnie sprawdzają się zarówno w małych, jak i dużych grupach przedszkolnych.

Wiatrak matematyczny i sensoryczny jest prawnie chronioną własnością, wzór został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP (nr Rp.21667) oraz w Urzędzie Unii Europejskiej Ds. Własności Intelektualnej EUIPO pod nr 007694393.