Szkolenia

rysWiatrak matematyczny to innowacyjne narzędzie do nauki matematyki w przedszkolu. Jest pomocą dydaktyczną dla nauczycieli i pomaga im realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego. Aby w pełni wykorzystać możliwości wiatraka w doświadczaniu matematyki oraz w zabawie, oferujemy szkolenia rady pedagogicznej.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający wzrost kompetencji. Nasza firma jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem: 2.28/00003/2017.

Wiatrak – narzędzie i metoda w pracy z dziećmi w wieku od 2 do 8 lat.

Opracowanie i prowadzenie: Urszula Dąbrowska, Izabela Żukowska.

Cele ogólne

Poznanie walorów Wiatraka - narzędzia edukacyjnego, w zakresie:
» kształtowania koordynacji ruchowej,
» utrwalania kolorów, kształtów, stosunków przestrzennych,
» pojęć matematycznych.
Wiatrak jako bodziec do stymulacji wzroku, dotyku i ruchu.
Wykorzystanie Wiatraka w różnych sytuacjach i miejscach edukacyjnych.

Treści

  1. Wiatrak jako pomoc dydaktyczna wspierająca realizację podstawy programowej - zakres pojęć matematycznych według kręgów prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej (wykład, prezentacja multimedialna).
  2. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez wykorzystanie wiatraka (warsztaty).
  3. Wiatrak w kształtowaniu motoryki dużej i małej – przykłady zabaw (warsztaty).
  4. Wiatrak w akcji, czyli matematyka w ruchu - przykłady zabaw (warsztaty).

Szkolenia zamknięte:

Zabawy matematyczne z Wiatrakiem przeprowadzane z grupą dzieci w placówce zamawiającej szkolenie - 1 godzina.

Zabawy matematyczne z Wiatrakiem przeprowadzane z radą pedagogiczną placówki zamawiającej szkolenie - 2 godziny.

Zapisz się na szkolenie zamknięte

Szkolenia otwarte:

Szkolenie licencyjne I stopnia - 4 godziny.

Szkolenie licencyjne II stopnia, upoważniające do przeprowadzania szkoleń z Wiatraka matematycznego - 6 godzin.

      Warunki uczestnictwa w szkoleniu otwartym:

Zapisz się na szkolenie otwarte

Wypełnij poniższy formularz:Zaznacz pole poniżej: