Ekonomia dla najmłodszych

„Nawyk zarządzania pieniędzmi jest ważniejszy niż ilość posiadanych pieniędzy” T. Harv Eker

 

Wiadomo, że o pieniądzach trzeba rozmawiać, ale można też bawić się nimi – przy okazji ucząc dzieci podstawowych umiejętności finansowych. Monety i banknoty – prawdziwe lub zabawkowe – świetnie nadają się do pomocy w nauce matematyki, czyli ćwiczenia liczenia, dodawania i odejmowania.

Pieniądze są narzędziem, które może pomóc w realizacji celów i marzeń, ale nigdy nie sprawi, że będziemy lepszymi lub gorszymi ludźmi od innych. Dążymy do tego, aby dzieci stały się w przyszłości świadomymi konsumentami, potrafiącymi odróżnić potrzeby od zachcianek, rozumieć prawdziwy sens reklam i świadomie podejmować decyzje zakupowe. Staramy się pomóc dzieciom zrozumieć skąd się biorą pieniądze, pokazujemy skuteczne sposoby na ich zarabianie już w przedszkolu. Wyrabiamy proaktywną postawę zamiast roszczeniowej, zwracamy uwagę na oszczędzanie i tłumaczymy, dlaczego jest konieczne. Wyrabiamy nawyk dobroczynności i przekazywania części zarobionych pieniędzy na pomoc potrzebującym.

Aby w pełni wykorzystać możliwości pakietu edukacyjnego „Ekonomia dla najmłodszych” w nauce finansów dla dzieci, oferujemy szkolenia rady pedagogicznej.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający wzrost kompetencji.

Prowadzimy Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Wiatrak", wpisany do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

NODN "Wiatrak" otrzymał akredytację Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Szkolenie o charakterze warsztatowym pt.:

"Ekonomia dla najmłodszych"

skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej.

Opracowanie i prowadzenie: Urszula Dąbrowska, Izabela Żukowska

Cele ogólne

Treści

Zapisz radę pedagogiczną swojej placówki na szkolenie

Teatr za Dwa Grosze Izabela Żukowska jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.28/00033/2023. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Wiatrak" wpisano do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod numerem 30/2019.